Kurs "Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne i praktyczne"

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs dla nowych i obecnych członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: „Zadania własne gminy i miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne i praktyczne”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

24.03.2019 r. - 27.03.2019 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Tematyka:
Podejmowanie interwencji przez gminę w związku z naruszeniem przepisów związanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Diagnoza problemów alkoholowych i narkotykowych oraz monitorowanie działań podejmowanych w ramach gminnych programów. Budowa gminnych programów w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym, rekomendacji PARPA oraz wyników kontroli organów nadzorczych.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 54392
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5521
 • kontrahentów
 •  
facebook