Kurs „Zadania i kompetencje prawne i psychologiczne gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Uzależniony od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym jako klient gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne i praktyczne. Diagnoza, psychoterapia, interwencja wobec sprawców przemocy w rodzinie jako element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

23.06.2019 r. - 26.06.2019 r. - Mrągowo
Hotel Mazuria***, ul. Jaszczurcza Góra 28, 11-700 Mrągowo

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Tematyka:
Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uchwały w sprawie ograniczenia dostępności alkoholu w świetle ostatnich zmian.

facebook