Kurs „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako zadanie własne samorządu gminnego- w kierunku profesjonalizacji działań”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów, Prezydentów, członków i Przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli ochrony zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

22 - 25 listopad 2020 

Centrum Rekreacji i Biznesu „Grand Stasinda”
ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

  

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Polityka lokalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii
2. Lepiej rozumieć uzależnienie, żeby lepiej pomagać uzależnionym i ich rodzinom – aktualne podejście do leczenia osób uzależnionych i ich rodzin.
3.PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” W PRAKTYCE

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook