Kurs „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy jako zadanie samorządu lokalnego – przegląd działań, rekomendacje i wyzwania”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy jako zadanie samorządu lokalnego – przegląd działań, rekomendacje i wyzwania”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

14.10.2018 r. - 17.10.2018 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane
Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Tematyka:
Zapobieganie problemom wynikającym ze spożywania alkoholu przez osoby dorosłe W systemie rozwiązywania problemów alkoholowych oddziaływania profilaktyczne kierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Badania potwierdzają jednak, że dorośli nie mają rzetelnej wiedzy na temat alkoholu i jego działania, nie znają wzorów spożywania alkoholu, nie monitorują swojego spożycia, tym samym narażając siebie i innych na ryzyko szkód wynikających z picia.
Budowa, realizacja i finansowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – rekomendacje i najczęściej popełniane błędy i uchybienia w kontekście rozstrzygnięć organów nadzorczych i raportów kontroli NIK.
Towarzyszenie ofiarom przemocy w ich wyprawie „po moc”.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 53408
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5275
 • kontrahentów
 •  
facebook