Kurs „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy domowej jako zadanie własne gmin i miast - perspektywa prawna, psychologiczna i praktyczna”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy domowej jako zadanie własne gmin i miast - perspektywa prawna, psychologiczna i praktyczna”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

24-27.11.2019 r. w Krakowie

 

Hotel City SM Business&SPA***

ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków

 

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

UWAGA!!! – prosimy o wybór zajęć drugiego dnia (ZI lub GKRPA) i wskazanie na karcie zgłoszeniowej.

facebook