Kurs "Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy – praktyczne aspekty i lokalny system pomocy”

 

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy - praktyczne aspekty i lokalny system pomocy”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

22.03.2020 - 25.03.2020 - Bukowina Tatrzańska

Centrum Rekreacji i Biznesu „Grand Stasinda”
ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska
https://www.grandstasinda.pl

 

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

Tematyka:

Psychologiczny portret rodziny z problemem alkoholowym i problemem przemocy.

Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym i metody leczenia (GKRPA).

Prawne aspekty przeciwdziałania krzywdzenia dzieci – procedury zabezpieczenia dziecka w sytuacji zagrożenia w tym procedura odebrania w związku z przemocą w rodzinie (ZI).

facebook