Kurs "Uzależniony od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym jako klient gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych..."

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Uzależniony od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym jako klient gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne i praktyczne. Diagnoza, psychoterapia, interwencja wobec sprawców przemocy w rodzinie jako element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

26.05.2019 r. - 29.05.2019 r. - Kołobrzeg
Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Tematyka:
Uzależniony od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym jako klient gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prawo w ochronie dziecka krzywdzonego.

facebook