Kurs „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy. Najnowsze uregulowania prawne i dobre praktyki w ujęciu na rok 2018”

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy. Najnowsze uregulowania prawne i dobre praktyki w ujęciu na rok 2018”.

Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych a także innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

24.06.2018 r. - 27.06.2018 r. - Kazimierz Dolny
Hotel „Zajazd Piastowski” ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny
Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Tematyka:

Kurs pogłębia wiedzę i umiejętności w profesjonalnym zajmowaniu się przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Po jego ukończeniu absolwent zdobędzie umiejętności m.in. w następujących obszarach: • znajomość nowych metod i technologii pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami w kontekście współczesnej wiedzy wynikającej z praktyki i badań, • rozumienie psychologicznych mechanizmów wpływających na stosowanie przemocy domowej w ujęciu klinicznym i teoretycznym, oraz możliwości oddziaływań na zachowania sprawców przemocy, • stosowanie prawa w obszarze pomocy i interwencji w sprawach przemocy w rodzinie, • znaczenie superwizji w pracy z klientami zespołów interdyscyplinarnych, • integracja środowisk i działań na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 52256
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 4987
 • kontrahentów
 •  
facebook