Kurs „Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia uzależnienia od alkoholu. Dziecko jako sprawca i ofiara przemocy. Narkotyki oraz „dopalacze” a samorząd lokalny”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia uzależnienia od alkoholu. Dziecko jako sprawca i ofiara przemocy. Narkotyki oraz „dopalacze” a samorząd lokalny”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. 

26-29.01.2020 r. w Karpaczu

 

Hotel Corum ***

ul. Kościuszki 12-14, 58-540 Karpacz

www.corum.pl

 

Harmonogram kursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

 

facebook