Kurs „Lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy - jak rozwijać i usprawniać?”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs pn.: „Lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy- jak rozwijać i usprawniać?”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

 

18.08.2019 r. - 21.08.2019 r. - Kraków

Hotel City SM Business&SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

Tematyka:

Lokalny system pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy - jak rozwijać i usprawniać?

Odporność psychiczna – jak budować swoją siłę wobec wyzwań zawodowych. Warsztat dla członków GKRPA:

facebook