Kurs „Lepiej rozumieć, żeby lepiej pomagać. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie pandemii COVID – 19; wytyczne i praktyka w oparciu o stanowisko PARPA. Nowelizacja ustawy o wychowaniu (...)

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i Przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli ochrony zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

27- 30 września 2020 

Baltic Plaza mediSPA & FIT****
ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Lepiej rozumieć, żeby lepiej pomagać – zmiany paradygmatu w leczeniu osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Omówienie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach  do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

3. Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie pandemii 

4. Przegląd wydatków niezgodnych z ustawą o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz najczęściej popełniane błędy przy realizacji gminnych programów

5 Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook