Kurs dla nowych i obecnych członków GRPA „Rodzina z problemem alkoholowym. Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny i metody leczenia. Zadania gminy w zakresie edukacji i pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom.”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na kurs dla nowych i obecnych członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: „Rodzina z problemem alkoholowym. Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny i metody leczenia. Zadania gminy w zakresie edukacji i pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom.”

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

27.01.2019 r. - 30.01.2019 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Tematyka:
Zadania gminy w zakresie edukacji i pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom: Profilaktyka picia alkoholu przez kobiety w ciąży, Diagnoza dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), Pomoc dzieciom z FASD; Rodzina z problemem alkoholowym. Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny i metody leczenia; Wydatkowanie środków finansowych w związku z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zadania gminy w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 54144
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5459
 • kontrahentów
 •  
facebook