Kurs „Czy profilaktyka może szkodzić? -W trosce o jakość działań profilaktycznych prowadzonych w gminie i w szkole . Doskonalenie umiejętności realizacji zadań przez członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (...)

Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i Przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli ochrony zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

25 - 28 październik 2020 

Hotel City SM Business & SPA***
ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa - Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania klasycznych narkotyków, oraz Nowych Narkotyków występujących na polskim nielegalnym rynku.

2.Doskonalenie umiejętności realizacji zadań przez członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
I Prawo w ochronie rodziny doświadczającej przemocy
II Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego
III Kontrola punktów sprzedaży alkoholu krok po kroku

3.Czy profilaktyka może szkodzić? W trosce o jakość działań profilaktycznych prowadzonych w gminie i w szkole – przegląd skutecznych i nieskutecznych projektów

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

facebook