Konferencja „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - obszary profesjonalizacji działań”

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pn.: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – obszary profesjonalizacji działań”

Celem konferencji jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kontekście wytycznych Narodowego Programu Zdrowia. Omówione zostaną także nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

09.07.2018 r. - 11.07.2018 r. - Kraków
Hotel City Business & SPA
Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Najciekawsze wykłady i warsztaty:

 • Polityka wobec alkoholu – dokąd zmierzamy? – Katarzyna Łukowska, psycholog kliniczny, Zastępca Dyrektora PARPA; 
 • Diagnoza spożycia alkoholu oraz motywów picia – Polska na tle Europy, wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu RARHA – dr Sylwia Bedyńska, SWPS
 • Praktyczne aspekty budowy i realizacji przez gminy uchwał w sprawie ograniczenia dostępności do alkoholu – błędy popełniane przez gminy i orzecznictwo – w kontekście znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości – Kama Dąbrowska, radca prawny
 • Diagnoza jako punkt wyjścia do opracowania gminnych programów – Artur Malczewski, socjolog, ekspert ds. badań
 • Nowe cele i metody leczenia osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – dr Tomasz Głowik, członek Rady ds. akredytacji przy PARPA
 • Od koncepcji do realizacji - prezentacja jednego z rekomendowanych programów profilaktycznych jako przykład Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych Promocji Zdrowia – dr Agnieszka Pisarska, profilaktyk, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 52256
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 4987
 • kontrahentów
 •  
facebook