Konferencja „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - obszary profesjonalizacji działań”

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pn.: "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - obszary profesjonalizacji działań". Jedyna taka konferencja w Polsce!

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Z uwagi na ograniczoną do 120 liczbę miejsc, możliwy jest udział jednego przedstawiciela z danego samorządu gminnego. Jeśli po zakończeniu rekrutacji będą jeszcze wolne miejsca, wtedy będzie możliwy udział dwóch osób z jednej gminy. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie duża liczba zgłoszeń. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

18.06.2018 r. - 20.06.2018 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
Program konferencji oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Rekrutacja zakończona. Przepraszamy, brak wolnych miejsc.

Tematyka:

Głównym celem konferencji jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w kontekście wytycznych Narodowego Programu Zdrowia. Omówione zostaną także nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Interesujące wykłady i warsztaty:

 • diagnoza spożycia alkoholu oraz motywów picia - Polska na tle Europy, wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu RARHA - dr Sylwia Bedyńska
 • praktyczne aspekty budowy i realizacji przez gminy uchwał w sprawie ograniczenia dostępności do alkoholu - błędy popełniane przez gminy i orzecznictwo- w kontekście znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości - Kama Dąbrowska
 • diagnoza jako punkt wyjścia do opracowania gminnych programów - Artur Malczewski
 • nowe cele i metody leczenia osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - dr Tomasz Głowik
 • od koncepcji do realizacji - prezentacja jednego z rekomendowanych programów profilaktycznych jako przykład Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych Promocji Zdrowia- dr Agnieszka Pisarska
 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 52256
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 4987
 • kontrahentów
 •  
facebook