Konferencja „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy jako klient pomocy społecznej”

 

Studio Profilaktyki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pn.: „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy jako klient pomocy społecznej”

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Program konferencji przedstawia szeroko rozumiane problemy mogące występować w rodzinach z problemem uzależnień i przemocy, gdyż pracownicy socjalni w swojej pracy zawodowej na co dzień spotykają rodziny, w których występują powyżej opisywane trudności. W trakcie konferencji poszerzona zostanie znajomość problematyki i umiejętność interweniowania w sposób profesjonalny, co może przyczynić się do lepszej umiejętności motywacji klientów pomocy społecznej do zajęcia się swoim zdrowiem oraz problemami osobistymi i rodzinnymi oraz motywowaniem do skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

Termin I:
26.11.2018 r. - 28.11.2018 r.
 - Zakopane
Termin II:
03.12.2018 r. - 05.12.2018 r.
 - Zakopane

Hotel Bel-Ami w Zakopanem
Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

Najciekawsze wykłady i warsztaty:

 • Nowe podejście do diagnozy i leczenia zaburzeń używania alkoholu w kontekście DSM-5– dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała; 
 • Dr Jekyll i Mr Hyde w rodzinie – czy można im pomóc? – prof. dr hab. Danuta Rode
 • Rodzina z problemem uzależnień – problematyka partnerów osób uzależnionych oraz innych dorosłych członków rodziny – mgr Jolanta Ryniak
 • Wczesna interwencja wobec dzieci i młodzieży wchodzącej w uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań nałogowych – mgr Katarzyna Krzykawska
 • Współwystępowanie zaburzeń psychicznych oraz uzależnień od innych substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych u osób uzależnionych od alkoholu – mgr Katarzyna Krzykawska
 • Znaczenie dialogu motywującego w pracy socjalnej z osobami nadużywającymi alkoholu – dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • Diagnoza i leczenie osób z tzw. syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika – dr n. hum Krzysztof Gąsior
 • Osoby doświadczające przemocy – diagnoza problemu i możliwości interwencji kryzysowej oraz terapii mgr Beata Szymańska
 • Współpraca interdyscyplinarna w celu zapobiegania przemocy i wczesnej interwencji w rodzinach z problemem uzależnień – mgr Małgorzata Nowobilska–Stanios
 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 53408
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 5275
 • kontrahentów
 •  
facebook