Konferencja „Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”

 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolską konferencję pn.: „Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”.

 

UWAGA!!! - Brak wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.

 

Kraków 30.09 - 01.10.2019 r.

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych zasiadających w Zespołach Interdyscyplinarnych, a także studentów ostatnich dwóch lat studiów medycznych.

Konferencja zapewni uczestnikom wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, prawnych i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kompetencji i zadań przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacji procedury "Niebieskie Karty". Uczestnicy konferencji zostaną wyposażeni w materiały edukacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Hotel City SM*** Business & SPA w Krakowie

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

facebook