Konferencja "Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wobec rodziny z problemem alkoholowym”

 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na na ogólnopolską konferencję pn.: „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wobec rodziny z problemem alkoholowym".

 

UWAGA!!! - Brak wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.

 

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zakopane 07-09.10.2019 r.

 

Konferencja adresowana jest do osób pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu - specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osób w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psychologów. Wykładowcami w trakcie konferencji będą specjaliści zajmujący się zarówno leczeniem jak i badaniami naukowymi.

Konferencja ma na celu doskonalenie kompetencji osób pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu do prowadzenia postępowania diagnostyczno – terapeutycznego wobec rodziny z problemem alkoholowym. Udział w konferencji dostarczy wiedzy i umiejętności wzbogacających warsztat pracy psychoterapeutycznej uczestników.

 

Ośrodek Wczasowo - Konfernecyjny „Bel-Ami” w Zakopanem

Harmonogram szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na dole strony

 

facebook