„Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka - rola i zadania pracowników oświaty”

 

Szkolenia odbędą się w terminach: 24.05.2024 r, 29.05.2024 r., 04.06.2024 r., 05.06.2024 r., 06.06.2024
r., 07.06.2024 r., 10.06.2024 r., 12.06.2024 r.
w godzinach 09.00-10.30 lub 11.00-12.30

Czas trwania każdego szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

 

Kliknij i pobierz:

HARMONOGRAM SZKOLENIA oraz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

 

facebook