Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: Zadanie 17/2.1.3/H/2022/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja szkoleń dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł zobowiązanie do leczenia odwykowego.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

facebook