Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: 16/2.1.3/M/2022/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja szkolenia na temat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego adresowanego do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

facebook