Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: 1/2.1.1/M/2022/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja lekarzy i pielęgniarek oraz studentów uczelni medycznych w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych pacjentów w tym korzystania z procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

facebook