Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: Zadanie 7/2.1.1/M/2022/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja pacjentów placówek leczenia uzależnień oraz osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w zakładach karnych, w zakresie oferty rehabilitacyjnej po zakończonym leczeniu z uwzględnieniem m.in programu 12 kroków.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

facebook