Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: 22/2.1.6/H/2022/DRM

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja klientów systemu pomocy społecznej: osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wobec najbliższych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie  i możliwości uzyskania pomocy.

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

facebook