Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

                             

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 2022 na następujące zadanie:

 

Numer zadania konkursowego: 8/2.1.1/M/2022/DEA

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja publiczna w zakresie wpływu alkoholu na zdrowie

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

facebook