Informacja

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 24/2021/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

facebook