Informacja

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 20/2021/DRM

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

facebook