Informacja

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 13/2021/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

facebook