Informacja

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 9/2021/DPL

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie nt. zobowiązania do leczenia odwykowego adreowane do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

facebook