Informacja

                     

Studio Profilaktyki Społecznej informuje, że otrzymało dofinansowanie w roku 20221 na następujące zadanie:

Numer zadania konkursowego: Zadanie 23/2021/DLO

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

facebook