Edukacja zdrowotna w gminie

Edukacja zdrowotna w gminie  - zadbaj o to, aby w kolejnym roku w miejscach pomocy dostępne były materiały edukacyjne dla klientów!

Kolejny rok będzie czasem powrotu do pracy w warunkach stacjonarnych. Już dziś możecie Państwo  zadbać o to, aby placówki udzielające pomocy były wyposażone w materiały edukacyjne dla klientów

Przygotowane przez nas broszury mogą być przekazane klientom jako uzupełnienie  rozmowy - dostarczą dodatkowych informacji  i zmotywują do szukania pomocy 

Gdzie przekazać broszury edukacyjne?

 1. Punkty konsultacyjne 

  2. Szkoły  - szczególnie broszury:
  Jak wspierać abstynencję dziecka - poradnik dla rodziców”  
  „Wychowanie bez przemocy. Jak zbudować pozytywną relacje z dzieckiem”.
 • 3. Przedszkola – szczególnie broszura:
  „Wychowanie bez przemocy. Jak zbudować pozytywną relacje z dzieckiem”.
 • 4. Grupy robocze – szczególnie broszury:
  Ochronić się przed przemocą - poradnik dla osób krzywdzonych” 
  „Procedura „Niebieskie Karty” i inne przepisy prawne. Informator dla ofiar i świadków przemocy  

 • 5. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych  - szczególnie broszury:  
  „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Przewodnik dla rodzin i instytucji” 
  „Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia”
  „Uzależnienie od alkoholu a rodzina. Jak radzić sobie z piciem swoim bliskich” 
  „Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim. Poradnik dla przedsiębiorców” (publikacja do przekazania punktom sprzedaży napojów alkoholowych) 
 • 6. Placówki leczenia uzależnień – szczególnie broszury:
  „Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia”
  „Uzależnienie od alkoholu a rodzina. Jak radzić sobie z piciem swoim bliskich?
 • 7. Placówki pomocy społecznej 

 

REKOMENDACJE PARPA 

Zaufała nam również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powierzając nam działania z zakresu specjalistycznej edukacji publicznej w ramach ogłaszanych konkursów w ramach Narodowego Programu Zdrowia - realizowaliśmy m.in. działania edukacyjne wśród lekarzy oraz projekty zaadresowane do pacjentów placówek odwykowych i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, oraz osób biorących udział w kursach reedukacyjnych w ośrodkach szkolenia kierowców. PARPA również rekomenduje nasze broszury i książki, pozytywnie oceniając ich zawartość merytoryczną. Współpracuje z nami w zakresie zakupu broszur i książek dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Książki publikujemy pod imprintem Suprema Lex Dział Wydawniczy.

https://www.alkoholprzemocstop.pl/wspolpraca-z-parpa  (link do rekomendacji PARPA)

facebook