„Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tzw. nałogi behawioralne: profilaktyka i terapia (...)

facebook