Broszura "Alkohol i narkotyki przy tablicy - profilaktyka w szkole"

Informator dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli 

W broszurze znajdują się podstawowe informacje na temat profilaktyki używania substancji psychoaktywnych – jakie są jej cele, na czym polega profilaktyka w szkole, jakie strategie profilaktyczne są skuteczne a jakich działań należy unikać ze względu na brak potwierdzonej efektywności.   Szkoły mają obowiązek realizować zajęcia profilaktyczne a informacje zawarte w publikacji podpowiadają jakie programy wybierać i jak oceniać skuteczność różnych ofert profilaktycznych.  Wiedza przedstawiona w broszurze jest oparta na Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.   

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu - KLIKNIJ TUTAJ

facebook