BEZPŁATNE SZKOLENIE - „Psychologiczne i prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej. Zadania przedstawicieli ochrony zdrowia”

BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE: 

„Psychologiczne i prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej.  
Zadania przedstawicieli ochrony zdrowia”

 

Szkolenia odbędą się w terminach: 
20.11.2023 r., 24.11.2023 r., 01.12.2023 r., 12.12.2023 r.
 (w godzinach od  09.00-13.15) 

oraz 27.11.2023 r.
(w godzinach 15.00-18.15)

 

Czas trwania każdego szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia: 

  • Dostarczenie przedstawicielom ochrony zdrowia wiedzy nt. zjawiska przemocy domowej w celu zwrócenia ich uwagi na symptomy świadczące o tym, że pacjent/pacjentka doznaje przemocy;
  • Przypomnienie informacji nt. zadań przedstawicieli ochrony zdrowia w sytuacji, kiedy trafia do nich pacjent, co do którego jest podejrzenie, że doznaje przemocy domowej;
  • Dostarczenie przedstawicielom ochrony zdrowia informacji i wskazówek do prowadzenia rozmów/wywiadów medycznych z pacjentem/pacjentką doznającym/doznającą przemocy domowej z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenia adresowane są do lekarzy, pielęgniarek i studentów uczelni medycznych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat prawnych i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy domowej
wobec osób dorosłych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ HARMONOGRAM SZKOLENIA
ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

facebook