Szkolenia / kursy dla Komisji PiRPA
Szkolenie "Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji"
Terminy:
05.03.2018 r. - Warszawa
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne AS-BUD Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
06.03.2018 r. - Poznań
Budynek NOT ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, sala119
07.03.2018 r. - Toruń
Hotel *** & Hostel Przystanek Toruń Generała Józefa Chłopickiego 4, 87-100 Toruń
09.03.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski *** Ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków
26.03.2018 r. - Zielona Góra
Budynek NOT al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
27.03.2018 r. - Wrocław
Wrocławski Dom Technika NOT Ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
28.03.2018 r. - Opole
NOT Opole Ul. Katowicka 50, 45-061 Opole
Adresat:
Szkolenie skierowane do: Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i Przewodniczących Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), kandydatów na członków M/GKRPA, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia
Tematyka:
Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji: Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - nowe regulacje po nowelizacji; Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na stadionach i innych obiektach sportowych; Modyfikacja przepisu dotyczącego sankcji za wykroczenia określone w art. 43 [1] Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin w zakresie dostępności napojów alkoholowych; Ustawa o zdrowiu publicznym oraz Narodowy Program Zdrowia jako podstawy prawne dla zadań realizowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podstawy prawne dla strategii ograniczania alkoholu w gminie; Tryby realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wskazane Ustawą o zdrowiu publicznym - kiedy je stosować i w jaki sposób? Integracja gminnych programów z krajowym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanym w NPZ na przykładzie obszaru promocji zdrowia (edukacja, szkolenia kadr i zadania regulacyjne) oraz profilaktyki zaadresowanej do dzieci i młodzieży.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - obszary profesjonalizacji działań"
Termin:
18.06.2018 r. - 20.06.2018 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
Adresat:
Jedyna taka konferencja w Polsce!
Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Program Zdrowia na lata 2016 – 2020
Z uwagi na ograniczoną do 120 liczbę miejsc, możliwy jest udział jednego przedstawiciela z danego samorządu gminnego. Jeśli po zakończeniu rekrutacji będą jeszcze wolne miejsca, wtedy będzie możliwy udział dwóch osób z jednej gminy. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie duża liczba zgłoszeń. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.
Tematyka: Głównym celem konferencji jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w kontekście wytycznych Narodowego Programu Zdrowia. Omówione zostaną także nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Interesujące wykłady i warsztaty
-Diagnoza spożycia alkoholu oraz motywów picia - Polska na tle Europy, wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu RARHA - dr Sylwia Bedyńska
-Praktyczne aspekty budowy i realizacji przez gminy uchwał w sprawie ograniczenia dostępności do alkoholu - błędy popełniane przez gminy i orzecznictwo- w kontekście znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości - Kama Dąbrowska
-Diagnoza jako punkt wyjścia do opracowania gminnych programów - Artur Malczewski
-Nowe cele i metody leczenia osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - dr Tomasz Głowik
-Od koncepcji do realizacji - prezentacja jednego z rekomendowanych programów profilaktycznych jako przykład Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych Promocji Zdrowia- dr Agnieszka Pisarska
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!