Zakaz sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim - aspekty prawne i psychologiczne

„ZAKAZ SPRZEDAŻY ALKOHOLU I TYTONIU NIELETNIM - ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE
 
Szkolenie przeznaczone jest dla  właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe, sprzedawców w lokalach podających napoje alkoholowe
 
CELE:
 • zwiększenie ilości sprzedawców alkoholu przestrzegających prawa w Polsce
 • zmniejszenie liczby sprzedawców sprzedających alkohol i papierosy nieletni
 • zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu i nikotyny na płód
 • zdobycie wiedzy o problemach alkoholowych osób nadużywających alkoholu
 • nauka umiejętności asertywnej odmowy
 
 1. Podstawowe akty prawne związane ze sprzedażą alkoholu
  • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- omówienie najistotniejszych przepisów dla przedsiębiorców
  • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej- j.w.
  • konsekwencje prawne nieprzestrzegania prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu widziana z  perspektywy policjanta                 
  • organy uprawnione do przeprowadzania kontroli
 2. Seminarium warsztatowe: Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu nieletnim
  • FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) a sprzedaż alkoholu kobietom w widocznej  ciąży
  • szkody związane z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży i młodych ludzi
  • regulacje dotyczące granicy wieku sprzedaży alkoholu w Europie i na świecie
  • test konfrontacji
  • Problemy osób nadużywających alkoholu
  • test twarzy (dotyczy oceny wieku osób chcących kupić alkohol)
  • asertywność w kontaktach z osobami kupującymi alkohol
  • jak dobrze i skutecznie odmawiać, czyli asertywność, na co dzień
  • zasady Dobrego Sprzedawcy
Wykładowcy: psycholog i policjant SPS
Czas trwania: ok. 2 godzin zegarowych
Liczba uczestników: do 40 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Cena obejmuje obejmuje: przeprowadzenie szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników, dojazd wykładowców i noclegi, Zapewniamy pełne wyposażenie techniczno– akustyczne, w tym projektor multimedialny.
 
Koszty wynajmu sali pokrywa Zleceniodawca
Certyfikaty dla uczestników potwierdzające ukończenie szkolenia.
Drukuj stronę