Używanie substancji psychoaktywnych – praktyczne aspekty profilaktyki na poziome lokalnym - czyli wszystko o dopalaczach

„UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY PROFILAKTYKI NA POZIOME LOKALNYM – CZYLI WSZYSTKO O DOPALACZACH”
 
 1. Problem narkotyków w Polsce i w Europie (najnowsze dane dotyczące używania substancji i problemów z nimi związanymi)
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 – polski system przeciwdziałania narkomani a rola jednostek samorządu terytorialnego
 3. Gminny program przeciwdziałania narkomanii – opracowanie, monitorowanie i ewaluacja
 4. Dopalacze na scenie narkotykowej – historia a sytuacja obecna
  • prawo,
  • epidemiologia,  
   1. rodzaje środków odurzających według oddziaływania na organizm człowieka,
   2. legalne i dostępne środki narkotykowe w handlu (recepty),
  • profilaktyka,- działania  w  Polsce i w Europie),
 5. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce uzależnień  - skuteczne działania z zakresu profilaktyki
 
Czas trwania szkolenia: ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników, dojazd wykładowcy do miejsca szkolenia i ew. nocleg.
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym
Drukuj stronę