Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

"PRAKTYCZNE ELEMENTY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH"
 
  1. Budowa i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pod kątem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  2. Zasady rozpoczynania procedury Niebieskie Karty przez uprawnione podmioty  - podpowiedzi dla Zespołu na co uczulić "uprawnionych";
  3. Jak, kiedy i kto powinien tworzyć grupy robocze?
  4. Jak prowadzić rozmowy z osobą doznającą przemocy  - warsztat na temat sposobu prowadzenia rozmowy przez Grupę roboczą, wraz z omówieniem Karty C, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Indywidualnego Planu Pomocy;
  5. Jak przygotować się do przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy - warsztat na temat skutecznych form oddziaływania;
  6. Zakończenie procedury Niebieskie Karty - omówienie przesłanek prawnych;
  7. Formy reakcji Zespołu/ Grupy na zaobserwowane przesłanki przestępstwa znęcania się;
  8. Warunki bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez Zespół / Grupa - współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji
 
Czas trwania szkolenia: ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie 8 godzinnego szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj stronę