Kurator sądowy - jak działać skutecznie i zgodnie z prawem w kontekście problematyki alkoholowej oraz przemocy w rodzinie

„Kurator sądowy - jak działać skutecznie i zgodnie z prawem w kontekście problematyki alkoholowej oraz  przemocy w rodzinie”
 1. Podstawowe informacje na temat problematyki alkoholowej:
  1. kontinuum kontaktowania się człowieka z alkoholem - kryteria Światowej Organizacji Zdrowia;
  2. mity i fakty na temat alkoholu w Polsce;
  3. pojęcie  nadużywania alkoholu  - sygnały ostrzegawcze, które powinien zauważyć kurator;
  4. cechy charakterystyczne osoby uzależnionej od alkoholu.
 2. Zasady działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pod kątem współpracy z kuratorem sądowym.
 3. Rodzina uwikłana w przemoc
  1. podstawowe informacje na temat przemocy w rodzinie;
  2. omówienie przydatnych dla kuratora aspektów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  3. zasady działania Zespołu interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w kontekście roli kuratora sądowego;
 4. Procedura Niebieskie Karty i udział w niej kuratora sądowego
  1. omówienie członkostwa i zakresu pracy kuratora w kontekście Grup roboczych
 5. Warunki bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez kuratora sądowego
  1. warunki pozyskiwania danych osobowych;
  2. zasady przechowywania dokumentacji przez kuratorów społecznych;
  3. sposoby komunikowania się z dozorowanymi / podopiecznymi przez kuratora sądowego;
  4. współpraca kuratorów z innymi organami i instytucjami w świetle tajemnicy ochrony danych osobowych.
 
Wykładowca: osoba uzgodniona z zamawiającym
Czas trwania szkolenia: około 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
 
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
 
Liczba uczestników: do 40 osób
 
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie 8 godzinnego szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj stronę