Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w pracy Jednostek Pomocy Społecznej

"Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w pracy Jednostek Pomocy Społecznej "

 
Szkolenie prowadzi:
Prawnik, Przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura GIODO, wieloletni wykładowca z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prywatności na wielu uczelniach wyższych, Warszawa
 
 
Termin, miejsce i cena szkolenia- do uzgodnienia z Zamawiającym.
 
 
10.00-15.00 Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w pracy JPS - prowadzenie Przedstawiciel GIODO:
 1. Obowiązki osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pracowników socjalnych w działalności Jednostek Pomocy Społecznej jako osób uczestniczących w procesie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w dokumentach, urządzeniach ewidencyjnych oraz systemach informatycznych:
  1. Identyfikacja danych osobowych podlegających ochronie.
  2. Zasady prowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka procesu przetwarzania danych.
  3. Wymagane środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu ochrony danych osobowych.
  4. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji.
  5. Upoważnienia dla osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych.
  6. Elementy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
  7. Sposób sprawowania kontroli w zakresie stosowanych zabezpieczeń.
  8. Podmioty upoważnione i uprawnione do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji prowadzonej w Jednostkach Pomocy Społecznej.
 2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
  1. Przetwarzanie danych bez podstawny prawnej.
  2. Udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
  3. Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych.
  4. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego.
  5. Niewykonanie obowiązku rejestracyjnego.
15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie szkolenia
 
od 15.00 Konsultacje indywidualne
Drukuj stronę