Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Jednostki Pomocy Społecznej

"Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Jednostki Pomocy Społecznej"

 
Szkolenie prowadzi:
Prawnik, Przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura GIODO, wieloletni wykładowca z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prywatności na wielu uczelniach wyższych, Warszawa
 
 
Termin, miejsce i cena szkolenia- do uzgodnienia z Zamawiającym.
 
 
10.00-15.00 Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Jednostki Pomocy Społecznej - prowadzenie Przedstawiciel GIODO:
 1. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Jednostek Pomocy Społecznej
 2. Obowiązki Jednostek Pomocy Społecznej w świetle ustawy o ochronie danych osobowych
  1. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych
  2. Przesłanki przetwarzania danych szczególnie chronionych
  3. Warunki dopuszczalności udostępniania danych osobowych z akt postępowań prowadzonych przez JPS
  4. Realizacja uprawnień kontrolnych osób, których dane przetwarzane są przez JPS- przesłanki odmowy udostępnienia informacji
 3. Zasada merytorycznej poprawności i adekwatności danych w świetle postępowań JPS
 4. Realizacja obowiązku rejestracyjnego- wyłączenia zbiorów zwolnionych z obowiązku rejestracji
 
15.00 - Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie szkolenia
 
od 15.00 Konsultacje indywidualne
Drukuj stronę