Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów

"Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów"

Szkolenie prowadzi:
Błażej Pasiut - psycholog, mediator, negocjator, trener, absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent na Wydziale Psychologii i Nauk o Rodzinie Krakowskiej Akademii, doktorant w Pracowni Psychologii Edukacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekcja Psychologii Społecznej, Kraków
 
 
Termin, miejsce i cena szkolenia- do uzgodnienia z Zamawiającym.
 
 
10.00-15.00 Prowadzenie Błażej Pasiut (od godz. 15.00 Konsultacje indywidualne):
  1. Mediacja jako procedura rozwiązywania konfliktów – idea i historia
  2. Obraz mediacji w Polsce – rodzaje mediacji, sposoby kwalifikacji, zakres zastosowania
  3. Postępowanie mediacyjne - zasady, standardy, wymogi
  4. Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego
  5. Etyka zawodowa mediatora
  6. Procedura postępowania mediacyjnego – zasady prowadzenia dokumentacji
  7. Mediacja w postępowaniu cywilnym, karnym i w sprawach nieletnich – podstawowe zasady
13.00-13.30 Obiad
  1. Mediacje – regulacje prawne
  2. Analiza przypadków
15.00 - Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie szkolenia
 
od 15.00 Konsultacje indywidualne z Błażejem Pasiutem
Drukuj stronę