Szkolenia zamknięte dla Jednostek Pomocy Społecznej

Szkolenia dla Kadr Pomocy Społecznej:

„Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej”
Szkolenie prowadzi: sędzia, autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii nt. uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jak również współautorką podręcznika "Postępowanie sądowoadministracyjne" oraz komentarza do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków

„Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”
Szkolenie prowadzi: sędzia, autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii nt. uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jak również współautorką podręcznika "Postępowanie sądowoadministracyjne" oraz komentarza do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków

„Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Jednostki Pomocy Społecznej”
Szkolenie prowadzi: Prawnik, Przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura GIODO, wieloletni wykładowca z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prywatności na wielu uczelniach wyższych, Warszawa

„Zabezpieczenie danych osobowych i odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w pracy Jednostek Pomocy Społecznej”
Szkolenie prowadzi: Prawnik, Przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura GIODO, wieloletni wykładowca z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prywatności na wielu uczelniach wyższych, Warszawa
Drukuj stronę