Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte Studia Profilaktyki Społecznej
 
 
Szkolenia zamknięte organizowane są dla konkretnych Urzędów Miast i Gmin i innych jednostek. Ich zaletą jest dostosowanie programu zajęć do specyfiki i indywidualnych potrzeb naszych klientów.
 
Na podstawie zebranych przez nas informacji powstaje program szkolenia, który może być realizowany w wybranym przez Państwa miejscu i czasie. W zajęciach uczestniczą pracownicy tylko jednej instytucji, dzięki czemu mają możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania.
 
Termin szkolenia, miejsce, w którym ma ono się odbyć jak i czas jego trwania ustalamy według życzeń instytucji. Zajęcia najczęściej odbywają się w siedzibie, co daje dodatkowo możliwość by niektórzy pracownicy uczestniczyli tylko w wybranych blokach programowych, nie tracąc całego dnia pracy.
 
Prowadzimy również szkolenia w formie wyjazdowej, w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu z cła niezbędną oprawą merytoryczną i organizacyjną. Miejsce, ośrodek, ilość dni, etc.- wszystko według indywidualnych potrzeb Klienta.
 
Dlaczego Studio Profilaktyki Społecznej?
 • charakteryzuje nas elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb Klienta oraz wysoki standard usług
 • współpracujemy z osobami posiadającymi fachową wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne
 • dzielimy się kilku letnim doświadczeniem w organizacji szkoleń
 • o współpracy z Klientami myślimy w perspektywie długofalowej
 
Ceny ustalane są więc indywidualnie z Klientem.
 
Każdy z uczestników otrzymuje komplet opracowanych materiałów oraz certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia prowadzone są tak, by przekazana wiedza, zdobyte umiejętności, nie pozostawały jednak tylko jako ślad w materiałach szkoleniowych, ale zostały w przyszłości wykorzystane w praktyce i zostały zauważone przez przełożonych.
 
Korzyści ze szkoleń zamkniętych:
 • Dostosowanie programu szkolenia do wymagań jednostki
 • Możliwość rzeczywistej analizy wybranych przykładów z działalności
 • Możliwość nieograniczonej konsultacji ze specjalistą podczas szkolenia
 • Szkolenie może być zorganizowane w wybranym miejscu
 • Możliwość przeszkolenia większej liczby osób mniejszym kosztem
 
PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ Z ZAKRESU:
 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • Przeciwdziałanie narkomanii
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim
 • Tworzenie Interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy
 • Nowelizacje ustaw i nowe rozporządzenia związane z profilaktyką społeczną
 • Programy profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
 • Wspracie JST i ich jednostek organizacyjnych przy realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską
 JESTEŚMY WPISANI DO:
 • Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) jako jej członek
 • rejestru istytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym 2.12/00140/2014
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu z nami:
 
- w sprawie szkoleń organizowanych na terenie danej jednostki z koordynatorami w poszczególnych województwach:
 
tel.: (12) 636 37 93
fax: (12) 626 94 41
e-mail: sps@sps.org.pl
 
- w sprawie szkoleń wyjazdowych organizowanych poza siedzibą Zlecającego, w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu w Polsce, prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura SPS Agnieszką Dudek pod numerem tel.:
(12) 636 92 85 w godz.: 7.30-15.30, tel. kom.: 660 675-194 lub drogą elektroniczną: biuro@sps.org.pl
 
 
Zapraszam serdecznie do współpracy!
 
Joanna Słowik
Kierownik Działu Szkoleń Zamkniętych SPS
Tel.: 12 636 37 93, tel. kom.: 505 011 742
 
Drukuj stronę