Internetowy formularz zgłoszeniowy
Na szkolenia otwarte lub kursy można zapisywać się również przy pomocy Internetowego Formularza Zgłoszeniowego.

Po przesłaniu formularza drogą elektroniczną, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Wypełniony formularz internetowy jest równie ważny jak ten wypełniony metodą tradycyjną.

W razie trudności prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (12) 431 00 85 w godz.: 7.30-15.30
Wybierz szkolenie/kurs *
Szkolenia / kursy 3-5 dniowe dla GKRPA
Szkolenia / kursy 3-5 dniowe dla OPS, ZI, DPS...
Szkolenia / kursy 3-5 dniowe dla zespołów interdyscyplinarnych
Szkolenia / kursy 3-5 dniowe dla kuratorów sądowych

Osoba dokonująca zgłoszenia

Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon służbowy
Telefon stacjonarny, poprzedzony numerem kierunkowym, bez zera *
Telefon komórkowy

Uczestnicy szkolenia/kursu

Wybrane szkolenie/kurs
"Zadania i kompetencje samorządu gminnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem najnowszych zmian – ustawa o zdrowiu publicznym oraz nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r.
Karpacz
Wpisz osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu/kursie *
Imię i nazwisko Stanowisko / pełniona funkcja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Województwo *

Dane do faktury VAT

Nazwa instytucji *
Ulica, nr budynku *
Kod pocztowy *
Miejsowość *
Numer NIP *

Dodatkowe uwagi

Uwagi
Tekst potwierdzający CAPTCHA Image
Przepisz tekst z powyższego obrazka: Refresh
Przesyłając formularz oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie lub kurs pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia/kursu w formie pisemnej (faxem) po terminie 02.02.2018r., instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, niezależnie od powodów rezygnacji.
W przypadku rezygnacji po terminie 09.02.2018r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia, niezależnie od powodów rezygnacji.
* - pola wymagane