Aktualności

Konferencja „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - obszary profesjonalizacji działań”

 
NFZ logo   SPS logoPARPA logo
 
 
Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pn.: "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - obszary profesjonalizacji działań". Jedyna taka konferencja w Polsce!
Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Program Zdrowia na lata 2016 – 2020
Z uwagi na ograniczoną do 120 liczbę miejsc, możliwy jest udział jednego przedstawiciela z danego samorządu gminnego. Jeśli po zakończeniu rekrutacji będą jeszcze wolne miejsca, wtedy będzie możliwy udział dwóch osób z jednej gminy. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie duża liczba zgłoszeń. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.
 
18.06.2018 r. - 20.06.2018 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
Tematyka: Głównym celem konferencji jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w kontekście wytycznych Narodowego Programu Zdrowia. Omówione zostaną także nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Interesujące wykłady i warsztaty
-Diagnoza spożycia alkoholu oraz motywów picia - Polska na tle Europy, wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu RARHA - dr Sylwia Bedyńska
-Praktyczne aspekty budowy i realizacji przez gminy uchwał w sprawie ograniczenia dostępności do alkoholu - błędy popełniane przez gminy i orzecznictwo- w kontekście znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości - Kama Dąbrowska
-Diagnoza jako punkt wyjścia do opracowania gminnych programów - Artur Malczewski
-Nowe cele i metody leczenia osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - dr Tomasz Głowik
-Od koncepcji do realizacji - prezentacja jednego z rekomendowanych programów profilaktycznych jako przykład Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych Promocji Zdrowia- dr Agnieszka Pisarska