Aktualności

Kurs "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania"

Suprema Lex zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania". Adresatami kursu są: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy innych jednostek sektora publicznego, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
 
11.03.2018 r. - 14.03.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
Tematyka: Zagadnienia wprowadzające do szkolenia. Odpowiedzialność za wykonanie kontroli zarządczej. Określanie mierników/wskaźników działania w kontroli zarządczej. Proces zarządzania ryzykiem. Monitoring i ocena systemu kontroli zarządczej. Podstawowe błędy w zakresie kontroli zarządczej – studium przypadków. Audyt wewnętrzny – zło konieczne czy cenna pomoc.