Aktualności

Kurs „Przeciwdziałanie narkotykom, narkomanii oraz „dopalaczom” na poziomie lokalnym”

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Przeciwdziałanie narkotykom, narkomanii oraz "dopalaczom" na poziomie lokalnym"​
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli samorządów miejskich i gminnych, Kierowników OPS, osób zajmujących się profilaktyką oraz tych, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
 
18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Tematyka: Problem narkotykowy w Polsce: historia, sytuacja obecna oraz wyzwania na przyszłość. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Narodowy Program Zdrowia oraz rozwiązania prawne w Polsce i w Europie dotyczące narkotyków i „dopalaczy”. System pomocy osobom uzależnionym od narkotyków – w tym rola samorządu. Dopalacze – skala problemu, rynek oraz przeciwdziałanie.
Rodzaje narkotyków, dopalaczy i ich działanie oraz „medyczna marihuana”. Skuteczne działania profilaktyczne, rekomendacje oraz europejskie standardy jakości w profilaktyce. Profilaktyka oraz standardy – warsztaty. Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym – warsztaty.
Diagnoza problemów alkoholowych: cel, sposoby, metody oraz wskaźniki. Metody Ilościowe oraz jakościowe stosowane w diagnozie problemów alkoholowych. Problem narkotyków i „dopalaczy” w Europie.