Aktualności

Kurs "Lepiej rozumieć, by lepiej pomagać – wybrane charakterystyki sprawców przemocy, ofiar i osób uzależnionych oraz możliwe kierunki pracy w systemie przeciwdziałania przemocy domowej"

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Lepiej rozumieć, by lepiej pomagać – wybrane charakterystyki sprawców przemocy, ofiar i osób uzależnionych oraz możliwe kierunki pracy w systemie przeciwdziałania przemocy domowej"​
Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
 
18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Tematyka: Skuteczne pomaganie w zmianie szkodliwych zachowań. Psychologowie: James Prochaska, John Norcross, Carlo DiClemente analizując losy osób usiłujących zmienić swoje szkodliwe zachowania odkryli, że każda zmiana jest procesem składającym się z sześciu stadiów i niezależnie od tego, czego dotyczy, podlega takim samym prawidłowościom. Kluczem do sukcesu jest rozpoznanie, w którym stadium zmiany aktualnie znajduje się człowiek potrzebujący pomocy i zastosowanie oddziaływań adekwatnych do postawionej diagnozy. Chodzi o to, aby robić właściwe rzeczy we właściwym czasie, bowiem działania skuteczne w jednym stadium mogą być całkowicie nieskuteczne, a nawet szkodliwe w innym.
Można pomóc klientowi w jak najszybszym i jak najskuteczniejszym przejściu do następnego stadium zmiany poprzez zastosowanie metod odpowiednich do jego aktualnego miejsca w cyklu zmiany.
Kontakt z ofiarą przemocy.
Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów psychologicznych, które warunkują powstawanie przemocy domowej. Osoby, które pracują ze sprawcami przemocy w procedurze Niebieskiej Karty oraz w nurcie pomocy psychologicznej muszą dobrze rozumieć specyfikę przemocy domowej uwzględniającą wpływ czynników środowiskowych i osobowościowych.
URATOWAĆ OFIARĘ PREMOCY – PRAWNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Jak skutecznie pomagać ofiarom przemocy w rodzinie, aby działania służb interwencyjnych przyczyniły się do sprawniejszego i bardziej efektywnego dochodzenia praw ofiar przemocy przed organami ścigania i sądami.