Aktualności

Autorska oferta szkoleń zamkniętych dla Komisji do spraw PiRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych

Pragniemy przedstawić Państwu nowe propozycje programowe realizowane w formule szkoleń zamkniętych. Proszę zwrócić uwagę na szkolenie osobno dedykowane zmianom w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.​
 
Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń połączone z bogatą wiedzą (tak w teorii jak i praktyce) współpracujących z nami ekspertów sprawia, że prezentowana przez nas oferta jest gwarantem najwyższego poziomu szkolenia, jakości przekazywanej wiedzy i rzetelności. A Państwa zadowolenie jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji.​
 
Autorką wszystkich zaprezentowanych poniżej szkoleń i wykładowcą jest Pani Katarzyna Łukowska.
 
Nasi doradcy, po uprzedniej konsultacji i ustaleniu wszystkich kwestii dotyczących formy, rodzaju zajęć, ram czasowych i logistyki, przygotują program szkolenia najlepiej spełniający Państwa oczekiwania, oraz idealnie dopasowany do rzeczywistych Państwa potrzeb.
 
Każde z zaprezentowanych szkoleń może być zrealizowane w dowolnym, wskazanym przez Państwa miejscu. Ponieważ wszystkie prezentowane tu propozycje są prowadzone przez jedną osobę, mogą być one również dowolnie modyfikowane. Poprzez usuwanie niektórych punktów programu i wstawianie w ich miejsce innych, jesteśmy w stanie przedstawić projekt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania. Jednakże ze względu na konieczność dopasowania programu do czasu, przed ostatecznym zatwierdzeniem konieczna jest akceptacja Wykładowcy. Chętnie, w konsultacji z Wykładowcą, wprowadzimy inne modyfikacje dotyczące tematów szkoleń zaproponowanych przez Państwa, aby w jakim najlepszym stopniu odpowiedzieć na Państwa potrzeby.
Zachęcamy do przeanalizowania i skorzystania z naszej oferty, a także do kontaktu z naszymi konsultantami opiekującymi się poszczególnymi województwami.
 
Autorka i wykładowca szkoleń:
 
Katarzyna Łukowska – absolwentka wydziału Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW (magister) oraz psychologii klinicznej (magister). Doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, kierownik Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień „Strategia”, absolwentka dwuletniego Studium Dialogu Motywującego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Członek gminnej komisji w latach 1998–2002. Autorka m.in. publikacji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta” (wyd. MCPS). Współautorka raportu „Spożycie alkoholu przez młodzież gimnazjalną i licealną. Uwarunkowania i korelaty na podstawie danych ESPAD 2015 (European School Survey Project on Alcohol and Drugs)”. Członek trzech kadencji Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 19 lat pracownik administracji publicznej. 
 
 
Zachęcamy do przeanalizowania i skorzystania z naszej oferty, a także do kontaktu z naszymi konsultantami opiekującymi się poszczególnymi województwami.
 
 
 
Agnieszka Dudek
Kierownik Biura Organizacji SPS
Tel.: 12 636 92 85, tel. kom.: 660 675 194